Saveti za pakovanje

Kako da sortirate i spakujete stvari za skladište?

Od velike je važnosti da sortirate i spakujete stvari za skladište tako da Vam ne odugovlače posao ali i ne smetaju prilikom pakovanja. Kada koristite skladište, sigurno je da ćete imati potrebu da povremeno obilazite svoje stvari. U tim situacijama je veoma važno da se oslonite na kompaniju koja ima dobra skladišta i prevoz kao što je Moja Selidba. Radnici u kompaniji pomoći će Vam da se dobro organizujete ali i izbegnete moguće probleme.
Kutije

Pre nego što sortirate i spakujete stvari za skladište spremite što više kutija

Priprema je od velike važnosti

Bez obzira šta je razlog pakovanja stvari u skladište, imajte u vidu da ćete neke od njih povremeno koristiti. U tom slučaju je neophodno da napravite dobar raspored, tako da možete da obilazite svoje stvari povremeno ali da ne morate svaki put da pomerate kutije. Pravljenje plana je prvi korak u ovom poslu.

  • Sve što pakujete za skladište najpre stavite na papir – tako ćete imati bolji uvid u ono što imate i lakše će Vam biti da pakujete za kasnije;
  • Ne zaboravite da je potrebno i zaštititi stvari – pucketava folija dovoljna je za mnogo toga, ali i dobar raspored u skladištu;
  • Ne brinite da će transport i pakovanje biti skupi – ako napravite dobar plan i dobro spakujete stvari biće Vam mnogo lakše;
  • Priprema za transport obično traje dugo ali je od velike važnosti – ne odlažite ni minut posla ako želite da sortirate i spakujete stvari za skladište na pravi način;
  • Dobra priprema biće od važnosti i ako koristite prevoz jer će prevozniku biti od velike važnosti da imate dobar raspored i plan.

Pakovanje

Pre nego što uopšte počnete sa pakovanjem, najpre treba da napravite plan i pripremite materijal za pakovanje. Iako deluje kao nepotrebno maltretiranje i gubljenje vremena, zapravo će Vam značajno uštedeti vreme. Pre svega, kada počne gužva, nećete imati vremena da trčite do radnje i kupujete ono što Vam nedostaje svaki čas. A takva žurba će Vam samo pojačati nervozu. Zato, prvo spremite pakovanje, pa onda ostalo. Ukoliko je potrebno, nešto bacite, jer vezanost za materijalne predmete nije dobra.

Zaštita

Bez obzira da li su Vaše stvari posebno osetljive i lomljive ili ne, neophodno je da ih dobro zaštitite. U tome ćete uspeti samo ako pripremite dobar materijal, kao što je pucketava folija, ali i mnogo kutija za selidbe. Osim toga, u agenciji ćete dobiti i dobra uputstva i savete na šta da obratite pažnju i šta se može dogoditi ako ne vodite računa o svim pojedinostima.

Lista inventara

Teško je sortirati stvari ako nemate listu svega što imate na papiru. Jedino tako možete dobro i na vreme pripremiti sve za skladište Beograd. Na ovoj listi bi trebalo stvari da budu već sortirane, makar po nekoj gruboj podeli. Recimo, male i vredne stvari, kabaste, ali i one koje smatrate ne previše vrednim. Ovo će Vam olakšati i pakovanje ali i pripremu za skladište.

Naučite da sortirate i spakujete stvari za skladište na pravi način

Način na koji ćete sortirati stvari za skladište od velike je važnosti za kasniju upotrebu. Postoji više parametara na koje treba obratiti pažnju ovom prilikom. Naučite šta je sve potrebno za pravilno sortiranje stvari pre odlaska u skladište.

Prema veličini

Najlakši i najbitniji način da sortirate stvari je prema veličini. Najpre odredite mesto velikim komadima nameštaja i uređajima koji zauzimaju veliki prostor. Onda popunjavajte preostali prostor. Ovo je neophodno ako želite da se pripremite za skladište i pre nego što počnete pakovanje, najpre odredite koji komadi će Vam oduzeti najviše mesta.

Veliko skladište

Veoma je važno da napravite dobar raspored stvari u stovarištu

Upotreba

I sami znate da može biti veoma neugodno ako stavite stvari koje ne koristite na ulaz u skladište. Oni će Vam samo oduzimati mesto i stalno ćete ih preskakati. Posebno može biti teško kada velike predmete i kutije stavite na dohvat ruke, dok se za one koje ćete uzimati češće stalno penjati na stolicu kako biste ih dohvatili. Na sreću, moguće je da mnogo bolje organizujete raspored u skladištu, samo ako odredite upotrebu tih predmeta.

Lomljivosti

Iako Vam i sam instinkt kaže da lomljive predmete stavite negde gde se vide, ali su opet zaklonjeni, kada uđete u prazno skladište teško je početi sa pakovanjem. Najpre morate i sami odrediti prostor gde će stajati predmeti zaklonjeni i zaštićeni od ostalih. Prema njima pakujte ostale kutije, tako da sve ostane potpuno zaštićeno od pada ili oštećenja.

Značaju

Slično kao i kada pravite raspored stvari prema upotrebi, značaj koje stvari imaju po Vas bi trebalo da ima uticaj kada pakujete u skladište. Značaj znači da imate predmete koje ne biste želeli da izgubite, oštetite ili na bilo koji način ostanete bez njih. Iz tog razloga bi trebalo i kada pravite raspored, uzmite i njih u obzir kada pravite raspored.

I kada odnesete robu u skladište, vodite računa o pakovanju

Konačno, kada dođete u skladište, posao nije još završen. Od velike je važnosti da napravite dobar raspored u skladištu tako da možete lako pomerati stvari.

Obeležite šta je u kutiji

Svako pravljenje rasporeda nema nikakvog smisla ako ne znate šta je u kutiji. Najpre obeležite koja strana kutije je gornja, kako biste izbegli lomljenje. Onda napišite šta je u njoj, ili makar približno objašnjenje. Ukoliko se plašite da bi Vaše stvari mogle doći u nečiji posed, obeležite jednostavno da li su predmeti unutra lomljivi, vredni ili na bilo koji način značajni.

Kutije

Ne zaboravite da ćete povremeno uzimati stvari iz skladišta pa ostavite prostora između

Rasporedite stvari prema upotrebi

Ponovo, ako pakujete stvari u skladište, bez obzira koje je veličine, pakujte tako da možete lako da ih uzimate kada Vam trebaju. Ovo ne bi trebalo da bude teško, s obzirom da i sami, instinktivno, imate potrebu da pred sebe stavite ono što Vam je potrebno svakoga trenutka. Sa druge strane, nemojte sve staviti baš uz vrata. Ovde je neophodno da napravite procenu šta i kada će Vam biti potrebno.

Napravite prostor između

Čak i kada stavljate stvari u gomilu u ćošku, ostavite prostora između njih kako biste mogli lakše da im priđete. Ovo važi i kada imate stvari za koje znate da nećete koristiti često. Nekada ćete sigurno morati da priđete i tim kutijama, a onda može biti pravi problem ukoliko nemate dovoljno prostora. Izbegavajte situacije u kojima morate da pomerate kutije da bi došli do nekih drugih. Iz tog razloga je i važno da sortirate i spakujete stvari za skladište na pravi način.