Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja web portala www.mojaselidba.com

Korišćenje ovog web portala (u daljem tekstu Portal) podleže ovim uslovima korišćenja i važečim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast.
Upotrebom portala potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili Uslove korišćenja i potvrđujete da ste obavezni da ih poštujete. Ukoliko ne prihvatate ove uslove, molimo Vas da ne koristite ovaj internet sajt.

VLASNIŠTVO SADRŽAJA

Portal je vlasništvo agencije MOJA SELIDBA Beograd (u daljem tekstu Agencija) sa sledećim podacima:

Adresa: Marijane Gregoran 32, Palilula
PIB: 111367104
Matični broj: 65361841
Telefon: 064 90 5 90 90
Elektronska pošta: office@mojaselidba.com

SADRŽAJ PORTALA

Sadržaj Portala uključuje tekstualni sadržaj, video zapise, logotipe, grafike, audio zapise, kontakt podatke i druge informacije vezane za usluge preseljenja. Korisnici Portala mogu koristiti Portal da se informišu o informacijama.

Internet sajt, logotipi, grafika, tekstualni, video i audio sadržaji na ovom Portalu (u daljem tekstu Sadržaj) jesu vlasništvo i autorsko pravo Agencije ili su postavljeni na Sajt uz dozvolu vlasnika ili nosioca prava.

UPOTREBA SADRŽAJA PORTALA

U narednim pasusima prikazan je način korišćenja Portala od strane trećih lica (u daljem teksu Korisnik).

Sadržaj portala se ne sme menjati, reprodukovati, javno prikazivati ili distribuirati na bilo koji način, odnosno na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe, bez predhodne saglasnosti i dozvole vlasnika portala.
Ukoliko korisnik Portala dobije dozvolu za korišćenja sadržaja ili dela sadržaja (tekst, fotografija, video i slično) od strane Agencije, obavezno je navođenje izvora i linkovanje na stranicu sa koje je konkretan sadržaj i preuzet, kao i navođenje autora.

Sadržaj i informacije sa Portala se mogu deliti na društvenim mrežama, bez predhodne sagalsnosti i dobijanja dozvole Agencije. Sadržaj se može deliti direktno sa Portala ili postavljanjem linka stranice na društvene mreže korisnika koje deli sadržaj.

INFORMACIJE

Na portalu se mogu pronaći linkovi koji vode na druge sajtove, Agencija nije odgovorna za njihov sadržaj i politiku zaštite privatnosti i odriče se bilo kakve odgovornosti ukoliko takvi sajtovi: nisu bezbedni i sadrže viruse, imaju nepikladan, netačan i neprecizan sadržaj, sadrže klevete ili povređuju pravo intelektualne svojine.

Izmene na Portalu se mogu raditi u bilo kom trenutku i bez obaveštenja. Agencija ne može u potpunosti garantovati za ažuriranost podataka na sajtu, s obzirom na to da se situacije i promene u realnosti ne mogu istom momentu naći na Portalu. Korsinicima se preporučuje da informacije uvek provere telefonskim pozivom Agencije ili slanjem elektronske pošte.
Agencija koristi servis za prikupljanje e-mejl adresa korisnika koje korisnici mogu dobrovljno ostaviti. E-mail adrese korisnika se koriste u bazi podataka Agencije radi slanja obaveštenja o aktivnostima i posebnim ponudama Agencije. Korisnici se mogu u svakom momentu odjaviti sa mejling liste. E-mail adrese korisnika su zaštićene, neće se koristiti u druge svrhe osim navedenih, niti zloupotrebljavati na bilo koji drugi način.

Zabranjeno je postavljati ili prenosti na Portal bilo kakve protivzakonite sadržaje važećih zakona Republike Srbije.

POLITIKA PRIVATNOSTI

Sve informacije koje Agencija prikluplja o korisnicima koristiće se isključivo u svrhe poslovanja Agencije. Svako prikupljanje podataka korisnika biće sprovedeno u skladu sa politikom privatnosti i važećim propisima o zaštiti podataka o ličnosti.

MERE U SLUČAJU KRŠENJA USLOVA KORIŠĆENJA

U slučaju spora Agencija i Korisnik pokušaće sporazumom da dođu do rešenja, u slučaju da spornu situaciju nije moguće rešiti mirnim putem primeniće se zakoni Republike Srbije, a pomoć će se potražiti kod nadležnog suda.

IZMENA USLOVA KORIŠĆENJA

Ovi uslovi mogu biti izmenjeni i dopunjeni u skladu sa potrebama poslovanja Agencije u bilo kom trenutku, a na osnovu promenjenih uslova i potreba u poslovanju. Izmenjeni uslovi biće dostupni na Portalu korisniku u svakom trenutku.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI    

Portal koristite na sopstveni rizik. Agencija ne može biti odgovorna za bilo koju štetu (materijalnu ili nematerijalnu) koja nastane usled korišćenja ili je povezana sa korišćenjem Portala.

U Beogradu, 13.01.2021.

Besplatna procena za selidbe Beograd

Opišite nam šta selidba sadrži. Dajemo vam transparentnu procenu selidbe, odgovore na sva Vaša pitanja kao i troškove selidbe. Besplatan dolazak našeg stručnog lica na Vašu adresu.

0/5 (0 Reviews)