Saveti za pakovanje

Kako da spakujete ostavu za selidbu?

Može biti veoma teško da spakujete ostavu za selidbu, pa je neophodno da ovaj posao ne prepuštate slučaju. Krenite od toga da imate glomazne stvari koje ne koristite često, ali ipak želite da ih sačuvate i zaštitite. Takođe, važno je da ne zaboravite da su ove stvari veoma osetljive na prašinu, a Vi obično zaboravite na njih. Ako želite da budete sigurni, oslonite se na agenciju Moja Selidba koja ima iskustva u ovom poslu.
Kutiije

Spremite različite veličine kutija da spakujete ostavu za selidbu

Pripremite se da spakujete ostavu za selidbu

Svaki posao je bolji i lakši ako se dobro pripremite za njega. U ovom slučaju je važno da imate dobar plan ali i znate šta zapravo morate da uradite.

  • Stvari koje držimo u ostavi najčešće ne koristimo pa su one na prvi pogled nevažne zbog čega pravimo greške prilikom pakovanja;
  • Ako želite da spakujete ostavu za selidbu, krenite od lomljivih i stvari koje se mogu lako oštetiti;
  • Većina stvari koje pakujemo za ostavu su lomljive, pa je neophodno rastaviti ih na delove;
  • Najpre sredite ostavu pre nego što natrpate stvari koje možda nećete koristiti često;
  • Očistite ostavu od prašine i prljavštine kao i stvari koje imate i to pre nego što stigne kombi prevoz Nemačka.

Očistite sve pre skladištenja

Iako ćete većinu stvari ostaviti duže vreme u ostavi, ne znači da bi trebalo da ih tek tako bacite tamo. Čak i ako niste sigurni koliko dugo će stvari biti u ostavi i koliko dugo ćete ih koristiti, najpre ih očistite. Velika je verovatnoća da ćete ih na taj način spasiti i oštećenja, jer prašina i vlaga mogu oštetiti većinu predmeta. Takođe, lakše će Vam biti da ih opet koristite ako su u ostavi bile koliko-toliko čiste. Ako želite i da ih zaštite od oštećenja, jednostavne folije za nameštaj pomoći će mnogo u tome.

Koristite dobar prevoz

Budući da stvari ostavljate na duže vreme u skladištu, nemojte dozvoliti da se nešto ošteti. Ipak, mnogi ljudi znaju to, pa opet prave male greške. Jedna od grešaka je loš izbor prevoza, koji dodatno ošteti predmete. U ovom slučaju od velike važnosti je da izaberete profesionalni prevoz koji će Vam pomoći da prevezete stvari na pravi način.

Unajmite radnike

Iako mislite da je ovaj posao lak i da ne zahteva neko veliko znanje, možda grešite. Vaše stvari su zapravo vrednost koju imate i nemojte dozvoliti da ih trajno oštetite zbog lošeg transporta. Takođe, utovar i istovar su trenuci kada se stvari oštete. Zbog toga je najbolje da unajmite profesionalce. Vaši prijatelji, ma koliko voljni bili da Vam pomognu i čak i ako imate male kartonske kutije, mogu nešto nenamerno oštetiti.

Unajmite agenciju

Možda Vam se čini da je angažovanje profesionalaca preskupo i bespotrebno, ali u mnogim slučajevima mogu rešiti brojne probleme. Imajte u vidu da kada zamolite svoje prijatelje da Vam pomognu, ne očekujte da će znati kako se radi taj posao. Takođe, moraćete da obezbedite hranu za taj dan, opremu i zaštitno odelo i alat. Sve to može na kraju koštati mnogo više nego da ste unajmili agenciju. Najlakše je angažovati profesionalce i prepustiti sve njima.

Pakovanje je od velike važnosti

I tokom pakovanja mogu se dogoditi brojne greške i problemi. Nemojte ništa prepuštati slučaju i spremite se za ovaj posao na pravi način.

Lomljivo

Ako imate lomljive stvari, a obično ih imamo u ostavi, morate posebnu pažnju obratiti na njih. Potrebno je da ih zaštitite od lomljenja, ali i oštećenja koja mogu napraviti drugim predmetima. Ako ne rukujete dobro ovim predmetima, može se dogoditi da se nešto polomi u putu ili prilikom utovara i istovara. Sve to može biti veoma opasno po Vas. Zbog toga se držite uputstava koja kažu kako da najbolje zaštitite sve predmete od stakla i keramike.

Kutije u skladištu

Dobra zaštita stvari je od velike važnosti za pakovanje

Glomazno

Stvari u ostavi mogu zauzimati veoma mnogo prostora. Nemoguće je zaštititi sve od lomljenja, a u nekim situacijama mogu biti i opasne za transport. Kako biste sve zaštitili, najpre rastavite sve na manje delove, onoliko koliko je moguće. Onda sprečite oštećenja tako što ćete sve zaštititi pojedinačno. I ovde važi savet da se oslonite na profesionalce jer imaju alat i znanje.

Materijal za pakovanje

Od velike je važnosti da kada pakujete stvari to bude organizovano na najbolji način. Morate obratiti pažnju na mnogo toga, a jedna od stvari je i kako ćete sve zapakovati. Najlakši način je da uzmete profesionalni materijal za pakovanje, koji podrazumeva specijalne kutije i materijal za zaštitu. Iako će stvari stajati u ostavi, ne bi trebalo da to ostavite tek tako tamo. Vodite računa da sve što stoji u ostavi trpi ili vlagu ili prašinu, što može oštetiti predmete.

Potrebno je vreme

Čak i kada se najbolje pripremimo za ovaj posao, nekako najlakše zaboravimo da on podrazumeva i vreme. Nije lako spakovati stvari za ostavu, bez obzira koliko takvo pakovanje smatramo nevažnim. I stvari u ostavi su važne, a svakako da zauzimaju prostor i moramo ih posebno upakovati. Nemojte ovaj posao raditi na brzinu i tek reda radi. Spremite se za to i odvojte makar dan ili dva da imate vremena za sve neplanirane poslove.

Poslušajte stručnjake

Koliko god smatrali ovaj posao lakim, moguće su brojne greške i neplanirani problemi. Poslušajte kakve savete Vam daju profesionalci u ovom poslu.

Napravite raspored

Kada počne pakovanje stvari u skladištu ili ostavi, obično nemamo mnogo vremena ni mogućnosti da pakujemo na pravi način. Tada dolazi do problema, jer pretrpamo stvari na jedno mesti, bez razmišljanja gde će šta da stoji. Kasnije će nam to napraviti veliki problem. Preporuka je da se dobro pripremimo tako što ćemo napraviti raspored pre nego što dođemo do skladišta. Tako radimo i kada pravimo raspored obaveza dece. Sigurno je da ćemo tek tada uvideti koliko nam zaista prostora treba i kako da ga iskoristimo na najbolji način.

Skladište i kutije

Imajte u vidu da će stvari duže vreme stajati tamo

Sistem za pakovanje

Uvek je bolje da imate utvrđen sistem za pakovanje stvari i kutija u skladištu. Ne mora to biti neki posebno profesionalan način, jednostavno spakujte stvari tako da Vam uvek budu dostupne. Znate i sami da imate stvari koje nećete koristiti stalno, pa ih stavljajte pozadi. One koje ćete koristiti češće jednostavno pomerite napred. Konačno, lako je da spakujete ostavu za selidbu kada pakujete po nekom određenom redosledu, recimo prvo jednu sobu, onda drugu i slično.