Međunarodne selidbe

Stvari koje agencija za selidbe ne može transportovati iz Nemačke

Postoji spisak stvari koje agencija za selidbe ne može transportovati iz Nemačke, čak i uz najbolju želju. Jednostavno je nemoguće preneti stvari koje su ili opasne ili veoma skupe za prenos. Isto tako, postoje stvari za koje ćete morati da popunite veoma specifičnu dokumentaciju, o čemu će agencija voditi računa. Najbolje je da se oslonite na profesionalne agencije kao što je Moja Selidba kako biste bili sigurni da će sve biti regularno.
Kiseline

Kiseline spadaju u stvari koje agencija za selidbe ne može transportovati iz Nemačke

Stvari koje agencija za selidbe ne može transportovati iz Nemačke zbog zakona

Pre svega je važno napomenuti da agencija mora poštovati zakone i transportovati stvari onako kako granični zakoni nalažu.

  • Zbog toga je moguće da Vam kažu da nešto od Vaših stvari ne mogu preneti, jer poštuju zakone.
  • Skupe predmete agencije sigurno neće prenositi, jer je rizik veliki – moguće je samo da uz određenu pripremu i pakovanje to urade;
  • Postoje vredni predmeti koji spadaju u stvari koje agencija za selidbe ne može transportovati iz Nemačke;
  • Jasno je da će agencija voditi računa da ne transportuje opasne tečnosti i hemikalije;
  • Postoji zakon koji reguliše prenos nekih stvari poput električnih uređaja ili dragocenosti;
  • Kada su u pitanju selidbe poslovnog prostora agencije se drže propisane dokumentacije i propisa.

Eksploziv

Ne samo da Vam agencija za selidbe neće transportovati eksploziv iz Nemačke, već neće preneti ni na jednu drugu adresu. Eksploziv je veoma opasan za transport bez pripreme, a svakako je opasno prenositi i pakovati eksplozivna sredstva bez stručne pomoći. Postoje kompanije i vozila koja imaju potrebne dozvole ali i znanje koje bi trebalo da organizuju ovaj transport na pravi način. Svakako da je kombi prevoz Minhen Beograd dostupan za druge vrste transporta koji nisu u sukobu sa zakonom.

Otrovi i lekovi

Postoji razlog zašto se lekovi transportuju na poseban način i to tako da se poštuju i zakoni ali i pravila prenosa i transporta ove robe. Za neke lekove neophodno je poštovati takozvani hladni lanac transporta, dok je za druge važno pakovati u propisna pakovanja. Zbog toga obično kompanije same organizuju prevoz ove robe. Sa otrovima i sličnim hemijskim sredstvima postoji sličan propis ali i razlog zbog kojeg je nemoguće organizovati kombi prevoz Frankfurt Beograd bez dodatnih dozvola.

Nezaštićeni predmeti i nameštaj

Mnogi žure sa selidbom i pakuju se veoma brzo, zbog čega nemaju vremena da posebno zaštite neke stvari. Neki čak smatraju i da za tim nema potrebe, verujući da je kombi prevoz Študgart Beograd dovoljno profesionalan za ovu vrstu prevoza. Ipak, morate voditi računa o svojim stvarima i zaštititi ih na vreme od lomljenja i oštećenja. U suprotnom, može se dogoditi da kompanija ne primi ove predmete za transport.

Neki predmeti su opasni za ovakav transport

U zavisnosti od vrste prevoza, agencija neće moći baš sve da prenese preko granice. Nekada je moguće smanjiti njihovu veličinu, dok ćete nekada morati da ih ostavite kod kuće.

Glomazne predmete

Iako je kombi prevoz Dortmund Beograd veoma profesionalan i dobro organizovan, teško je spakovati velike komade nameštaja za transport. Zbog toga se stručnjaci slažu u tome da ovu vrstu transporta treba organizovati na drugačiji način. Ako već želite da prenesete svoj omiljeni ormar, najpre ga rastavite na manje delove. Na ovaj način zaštitićete ga od oštećenja i gubitka.

Boje u prahu

Kompanije neće želeti da prevoze stvari koje mogu da oštete vozilo ili ostale stvari

Umetnička dela

Iako ima mnogo toga što ljudi žele da prenesu u Srbiju, retko kada se dogodi da među tim stvarima budu i umetnička dela. Pre svega, ona su veoma vredna i skupa, pa je svako i najmanje oštećenje veliki problem za njih. Sa druge strane, za transport umetničkih dela morate imati i posebnu dozvolu i dokaz o vlasništvu. Sigurno je da se u nekim situacijama može organizovati kombi prevoz iz Nemačke za Srbiju, ali uz posebne pripreme i dozvole.

Kiseline

Kao što važi i za prevoz lekova i otrova i za prevoz kiselina morate imati posebna vozila i dozvole jer je trovanje kiselinama opasno. Ovde je opasnost i daleko veća, jer je moguće da se zbog dejstva ovih sredstava izazovu ozbiljna oštećenja. Takođe, moguće je da isparenja izazovu trovanje ili omamljivanje vozača, naravno, ukoliko pakovanje nije propisno zatvoreno. Sve su to razlozi zbog kojih morate voditi računa o prevozu ovih tečnosti, a mnoge kompanije i neće prihvatiti prevoz, naročito ne preko granice zbog posebnih propisa.

Nameštaj u komadu

Već je rečeno da je kompanijama nemoguće da organizuju prevoz velikih komada nameštaja i ima mnogo razloga za to. Srećom, moguće je smanjiti veličinu nameštaja ako ga rastavite na komade, čime je moguće transportovati i manjim vozilima. Svakako da ovaj način čuva nameštaj od lomljenja i oštećenja, a da je svakako bolje da imate i više prostora u vozilu.

Nekada će problem biti cena transporta

U nekim situacijama agencija neće smeti da transportuje skupe predmete. Ipak, postoje situacije kada ćete moći da transportujete stvari, ali samo ako imate odgovarajuću pripremu i dokumenta.

Vredne stvari i nakit

Teško da će neka kompanija tek tako prihvatiti prevoz vrednih predmeta i nakita. Ukoliko imate nešto što bi trebalo nositi sa sobom, najpre se dogovorite sa samom kompanijom o tome. važno je da ih obavestite o svemu što biste preneli, a naročito ako se radi o unikatnom nakitu. Za mnoge od tih predmeta morate imati vlasnički list, a svakako da ćete morati da obezbedite i posebnu vrstu osiguranja. Zaštita od krađe ili sef je ono o čemu svakako i sami razmišljate.

Električni uređaji

Mada je sigurno da većinu električnih uređaja i gadžeta možete nositi sa sobom preko granice, ima mnogo toga što nećete moći. Pre svega se to odnosi na nove uređaje za koje ćete morati da obezbedite posebne dozvole. Takođe, pripremite račun i dokaz o kupovini, jer potpuno novi uređaji moraju da imaju i tu vrstu dokaza za prelazak preko granice. Ipak, pre dolaska na granicu proverite da li će Vam proizvođač dozvoliti da prenesete uređaj, jer u nekim situacijama možete izgubiti pravo na garanciju.

Prstenje

Agencije će imati mnogo razloga da izbegnu prevoz veoma skupih stvari

Porodične vrednosti

U većini slučajeva agencija neće odbiti da transportuje fotografije i porodična dokumenta. Ipak, postoje stvari koje agencija za selidbe ne može transportovati iz Nemačke. Radi se o antikvitetima i posebnim predmetima koje agencija ne može po zakonu da prenese. Zato je najbolje da se raspitate o svemu što imate i potražite zakon o prenosu vrednosti preko granice. Svakako da će agencija uraditi sve što može da Vam u tome pomogne.