Saveti za pakovanje

Priprema muzičkih instrumenata za skladište

Priprema muzičkih instrumenata za skladište veoma je važan ako se spremate za selidbu ili put. Ipak, ovaj posao ne liči na obično pakovanje za selidbu ili skladište. Muzički instrumenti su specifični i obično veoma skupi, pa je neophodno dobro ih zaštititi. Sa druge strane, ne možete ovaj posao organizovati sami, zbog čega je dobro da sarađujete sa agencijom kao što je Moja Selidba u ovom slučaju.
Bubanj

Priprema muzičkih instrumenata za skladište je veoma važna kako bi se očuvao instrument

Priprema muzičkih instrumenata za skladište

 

Kada spremate bilo koji predmet za skladište najpre morate brinuti o tome kako ćete ih zaštititi. Muzički instrumenti su pored toga i veoma skupi ali i zahtevni, pa ovom poslu morate pristupiti na pravi način.

  • Priprema muzičkih instrumenata za skladište veoma je važan posao – zbog toga je važno da imate dobar plan i naučite koji su detalji važni;
  • Pre svega je važno da dobro ispitate prostor u kojem ćete držati instrumente jer inače rizikujete oštećenje;
  • Možda ćete morati da skladištite instrumente pre selidbe iz Crne Gore u Srbiju pa je neophodno da najpre uradite ovaj posao;
  • Nošenje može biti veliki problem ako se radi o velikim instrumentima – ostavite to profesionalcima;
  • Od velike je važnosti da brinete o bezbednosti – u ovim situacijama možete oštetiti instrument ali i povrediti sebe.

Angažujte stručnjake

Kada je u pitanju pakovanje muzičkih instrumenata, tu nisu važni samo stručnjaci iz agencije za pakovanje. Čak i kada su u pitanju selidbe iz Nemačke u Srbiju, profesionalci iz agencije dovoljni. Neophodno je da angažujete stručnjake za pakovanje instrumenata, jer jedino oni mogu na pravi način da Vas posavetuju. U tome imajte u vidu da je važno da to budu stručnjaci za pakovanje specifičnog instrumenta, odnosno, za svaki instrument postoji stručnjak za pakovanje i skladištenje.

Zaštita je veoma važna

Kada pakujete instrumente u skladište, morate se pozabaviti daleko važnijim poslovima nego što je samo pakovanja. Ima tu i više posla nego što je montaža nameštaja. Od velike je važnosti da instrument najpre propisno rastavite na delove, a onda ga zaštitite od prašine, vlage i svega onoga što može da Vas zadesi u skladištu. Takođe, instrument je osetljiv na visoku temperaturu, ali i strujanja vazduha koji mogu da oštete nežnu polituru i žice.

Očistite instrument

Čak i kada planirate da instrument arhivirate u skladište Beograd, veoma je važno da ga propisno očistite. U tome svaki instrument ima svoj poseban ritual. Oni koji imaju žice obično se skladište na duže bez žica, što znači da morate da ih odstranite, a deo ispod njih očistite. Sa druge strane, duvački instrumenti moraju da se rastave, a pisak posebno očisti i odloži.

Najbolje je skladište sa kontrolom temperature

Kada se pripremate za skladištenje, mnogo toga možda biti od važnosti. Jedna od stvari na koju ne smete zaboraviti je da skladište mora biti čisto, ali i sa propisnom temperaturom. Sigurno i sami znate da svaka promena temperature i vlažnosti vazduha može oštetiti instrument. Stručnjaci su i tu saglasni da najpre morate poznavati prostor ali i instrument pre nego što ga spakujete na propisno mesto.

Muzički instrumenti

Pre skladištenja instrument očistite i uklonite žice

Spakujte instrument na pravi način

Bilo kakvo skladište da iznajmite, ne možete instrument samo ubaciti tamo bez pripreme. Neophodno je da dobro spakujete predmet, tako da ništa ne oštetite, ali i da ne napravite još veću štetu na ostalim stvarima u skladištu.

Rastavite na delove

Konačno, instrument ne bi trebalo skladištiti u celom komadu čak i kada mislite da je to dovoljno. Svaki instrument ima svoj način skladištenja a on obično podrazumeva rastavljanje na delove. U nekim slučajevima to podrazumeva skidanje žica, dok u drugim je potrebno da skinete cele delove instrumenta, poput nožica klavira. Ipak, u svemu je važno da se posavetujete sa stručnjacima, jer u suprotnom možete imati velikih problema kada oštetite instrument.

Isključivo profesionalan alat

Još jedan razlog da se konsultujete sa stručnjacima je pozajmljivanje profesionalnog alata. Jedino profesionalci u ovom poslu imaju ono što je potrebno za Vaš instrument, pa ne oklevajte da ih angažujete. U suprotnom, rizikujete ozbiljno oštećenje instrumenta kada on može da izgubi pravi zvuk.

Strategija za pakovanje u skladište

Pakovanje instrumenta u skladište nije isto kao pakovanje nameštaja. Stručnjaci i tu imaju mnogo saveta, pa najpre konsultujte njih. Pre nego što odvezete instrument u skladište, obiđite taj prostor. Proverite šta se sve u njemu nalazi, koliko su udaljena vrata, gde su zidovi i eventualni ventilacioni otvori. Onda napravite strategiju, gde će instrument stajati, gde njegovi delovi i kako ćete ih rasporediti u slučaju da imate više instrumenata.

Izaberite i pripremite skladište

Neophodno je da prostor u kome su instrumenti bude pripremljen na pravi način. Posebno se to odnosi na mesta gde će instrumenti stajati, kao i na mesta sa kojih ćete ih uzimati ili utovarivati u vozilo.

Pripremite skladište

Kada već obilazite skladište, potrudite se da ga i dobro pripremite za instrumente. Logično je da ćete morati da ga očistite od prašine, pomerite stvari ukoliko ih ima. Takođe, pripremite i prostor za manevar i put kojim će radnici prolaziti kada budu nosili instrumente. Imajte u vidu da kada instrument bude isporučen nećete imati mnogo vremena a ni prostora da pomerate stvari, pa se potrudite da sve bude na svom mestu na vreme.

Devojka svira

Najbolje je da unajmite profesionalca koji se razume u instrumente kako bi Vam pripremili instrument

Udaljite instrumente od vrata i ventilacije

Kada ste isporučili instrumente, važno je da ih ne ostavite tek tako u skladištu. Oni su veoma osetljivi i mogu biti oštećeni i polomljeni čak i kada miruju. Zbog toga je važno da ih stavite na odgovarajuće mesto, udaljeno od vrata ali i ventilacije. Tako ćete sprečiti eventualna oštećenja i nakon što ste instrument dobro pripremili za skladište.

Obilazite skladište stalno

Bez obzira na koje vreme ste skladištili instrumente, važno je da ne zaboravite na njih. Potrudite se da često obilazite ovaj prostor, jer jedino tako ćete moći da kontrolišete eventualnu štetu. Instrumenti su veoma skupi, posebno za one koji se bave ovim poslom. Pogledajte kako se o njima brine Andri Rieu, jedan od najvećih muzičara današnjice. On i njegovi saradnici veoma dobro znaju koliko je važna priprema muzičkih instrumenata za skladište. Transport i čuvanje instrumenata poseban je deo njegovih turneja i o njima brine na desetine ljudi.