Saveti i uputstva

Kako preseliti firmu brzo i povoljno

Ako želite preseliti firmu brzo i povoljno  onda najpre krenite od najvažnijeg pitanja. Pitajte se šta ćete time dobiti, šta ova promena predstavlja za Vas, a šta za Vaše zaposlene i klijente. Nekada je ova promena ključna za poboljšanje poslovanja. Istražite tržište i ispitajte šta će se dogoditi ako se preselite na novu lokaciju. Sama selidba ne bi trebalo da Vas brine, jer Moja Selidba ima iskustva i opremu da Vas spakuje i preseli brzo i lako.
Prazna kancelarija

Moguće je preseliti firmu brzo i povoljno uz dobru organizaciju

Razlozi zbog kojih je važno preseliti firmu brzo i povoljno

Nekada će firma baš zbog loše lokacije, prilaza pa i parkinga raditi lošije. U svetu biznisa mnoge sitnice utiču na to kako će firma funkcionisati. Zato je neophodno da se za ovaj proces pripremite što je moguće bolje i sarađujete sa dobrom kompanijom.

  • Da biste preselili firmu brzo i povoljno pakovanje je potrebno početi ranije, ali ne previše rano – inače ćete se izgubiti u dosijeima i kutijama, dok posao stoji;
  • Važno je pripremiti dokumenta što je moguće ranije, pre nego što počnete sa pakovanjem kako biste se prilagodili tržištu što pre;
  • Nova lokacija može biti i veoma dobar potez – selidbe firmi se i organizuju kako biste se približili klijentima;
  • Ne zaboravite da uključite zaposlene u ovaj proces, jer i oni moraju da se pitaju oko same selidbe i važnosti ove odluke;
  • Konačno, klijenti su najvažnija karika u ovom lancu – nemojte počinjati selidbu pre nego što napravite istraživanje tržišta.
  • Dobro isplanirajte vreme za selidbu jer nije isto da li radite lokalnu selidbu u Beogradu ili se selite mnogo dalje u drugi grad.

Obavestite zaposlene

Jasno je da ovu selidbu ne smete organizovati bez saradnje sa svojim zaposlenima. Ipak, pitanje je kada ih morate obavestiti. Neki smatraju da je najbolje da za ovo čuju što je moguće ranije. U tom slučaju ćete lakše i započeti proces selidbe, nabaviti kutije za selidbe ali i pripremiti se za sve što vas čeka. Ne zaboravite da i Vaši zaposleni imaju mnogo razloga da se plaše ove promene i da će ona doneti brojne promene i u njihovim životima.

Klijenti

Kao što ste se pobrinuli o zaposlenima, tako morate brinuti i o Vašim klijentima. Oni zaslužuju da čuju na vreme o preseljenju i pre nego što unajmite kombi prevoz. Možda im selidba kancelarija neće predstavljati veliki problem, ali od velike je važnosti da čuju ako selite magacin ili glavnu filijalu. Isto tako, imaćete mnogo razloga da nove klijente privučete pre nego što krene gužva oko selidbe. Ne zaboravite da su svi oni veoma zainteresovani za promene koje se dešavaju. Pored svega ovoga, ima razumnog razloga da preselite firmu i samo zato da biste se prilagodili klijentima i njihovim potrebama.

Promena poslovanja

Neki smatraju da promena poslovanja mora biti praćena promenom adrese. Ima mnogo razloga za to, a najviše je razloga problem oko transporta stvari. Neki misle da je selidba važna i kako biste se približili drugim kompanijama slične delatnosti. Nekada upravo to može poboljšati Vaš rad, jer ćete biti na jednom mestu uz ostale uspešnije firme. Treba razumeti i šta je poslovna psihologija i kako ona utiče na rad.

Radnici u kancelariji

Važno je da imate plan selidbe ali i dogovor sa klijentima i radnicima

Bliže klijentima i dobavljačima

Svakako da morate brinuti o tome šta o Vama misle klijenti. Nekada je neophodno da imate saznanja o njihovim željama i potrebama. Na taj način ćete imati prilike i da se lako prilagodite, a onda i promenite adresu ako je potrebno. Ne zaboravite da je za Vaše klijente od najveće važnosti da im Vaše usluge budu dostupne. Svako će birati firmu koja ima dobar prilaz i parking za utovar robe ili parkiranje.

Promena je uvek dobra

Kada je promena dobra, onda nije loše uložiti u nju i vreme i novac. Ne oklevajte, već se potrudite da se što bolje organizujete za selidbu.

Pakovanje

Teško je spakovati kancelariju skoro pa koliko je teško pakovati i dom prilikom selidbe. Najpre morate obratiti pažnju na dosijea, dokumenta i eventualne poslovne uzorke i predmete. Tek nakon toga pakujte kancelarijski materijal i nameštaj. Važno je da napravite strategiju koja Vas neće previše usporiti i ometati normalno poslovanje koliko je to moguće. Naravno, uključite i zaposlene u pakovanje, jer će ovo biti posao i za njih.

Lokacija za sve

Kada već birate lokaciju na kojoj će biti Vaša nova firma, gledajte da to bude mesto koje će svima biti korisno. Nema svrhe da se selite na mesto koje Vaši zaposleni neće prihvatiti. Nekima je važno da kraće putuju na posao, dok je drugima važno parkiranje i lakša vožnja. Sve ovo morate uzeti u obzir kada se selite. Posebno je važno da imate komunikaciju sa zaposlenima tako da i oni učestvuju u čitavom procesu.

Pakovanje prema kancelariji

Vašim zaposlenima biće mnogo lakše ako budu pakovali stvari onako kako i sami funkcionišu. Za mnoge je veoma važno da imaju dobar plan i strategiju kako bi trebalo da izgleda pakovanje njihovog prostora. Možda je najbolje da to prepustite njima. Svako neka pakuje svoju kancelariju i tako označi kutije. U tom slučaju svi će biti zadovoljni i biće lakše i Vama da pratite taj proces.

Obratite pažnju i na moguće probleme

Morate imati u vidu da je ovaj proces velika promena u Vašoj kompaniji. Ni slučajno nemojte pripremati selidbu ako niste sigurni u svaki korak ovog procesa.

Način rada

Budući da menjate adresu, Vaši zaposleni će imati mnogo razloga da menjaju svoju rutinu. Nekima će ova promena pasti lakše, nekima teže. U zavisnosti od adrese na kojoj žive, nekima će biti daleko jednostavnije da putuju na posao, što će olakšati i njihov život. A sve to zajedno preliva se na Vašu firmu. Pripremite se za sve moguće probleme i razgovarajte sa Vašim zaposlenima. Imajte razumevanja za poteškoće sa kojim će se suočavati i pokušajte da utičete na njih.

Kancelarija

Nemojte zaboraviti da uključite zaposlene u pakovanje

Dokumenta

Bez obzira što se selite i na kraćoj relaciji i samo menjate stranu ulice, Vaša dokumenta moraće iz korena da se promene. Najpre morate promeniti adresu na svim dokumentima, ali možda ćete morati i da se prilagodite novim uslovima poslovanja. Nemojte da ova promena prođe bez konsultacija sa knjigovođom koji mora napraviti plan i sve potrebne promene i analize pre nego što dođete na novu adresu.

Uključite zaposlene

Konačno, selidba je velika promena, ali i izazov i korisna promena. Od uspeha ovog procesa zavisi kako će Vaša firma raditi kasnije. Upravo u skladu sa tim postupajte i kada se dogovarate sa zaposlenima. Dajte im priliku da i sami utiču na nešto, da spakuju ili daju ideju. Moguće je da ćete preseliti firmu brzo i povoljno zahvaljujući njima. Ne oklevajte i da sarađujete sa njima kada je potrebno približiti se novim klijentima, jer će oni najbolje znati šta je potrebno.